Tarieven

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende tarieven:

  • Individueel consult (60 minuten): € 85,-
  • Echtpaar consult (90 minuten): € 120,-

Je kunt als echtpaar ook kiezen voor consulten van 1 uur. Mijn ervaring is echter dat we meestal 1,5 uur nodig hebben.

Een afspraak afzeggen is kosteloos tot 24 uur voor het afgesproken tijdstip. Zeg je korter dan 24 uur van tevoren het consult af, dan reken ik het volledige tarief.

 

Vergoeding door ziektekostenverzekering

Veel verzekeraars vergoeden een deel van de begeleiding die ik bied. Of dit ook voor jou geldt is afhankelijk van óf, hoe en waar je aanvullend verzekerd bent.

Het is verstandig om eerst bij je verzekering na te vragen of je voor vergoeding in aanmerking komt. De verzekeraar vraagt je dan naar mijn AGB-codes en naar de beroepsvereniging waar ik lid van ben.

Mijn AGB-codes zijn:

  • praktijk: 90 – 54527
  • zorgverlener: 90 – 045891

Op de site van mijn beroepsvereniging vind je een overzicht van alle verzekeraars die mijn hulp (deels) vergoeden. Wanneer er bij staat ‘Registratie bij koepel vereist’, dan wordt bedoeld: registratie bij de RBCZ. Hier sta ik geregistreerd.

Wanneer je de consulten zelf betaalt kun je nagaan of de kosten aftrekbaar zijn van de belasting, zie www.meerkosten.nl.

 

Registraties en lidmaatschappen

  • LVPW,Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden
  • RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
  • Kamer van Koophandel, nummer 52845052.
  • Mocht u een klacht hebben, dan hoop ik dat we daar samen uit komen. Mocht dat niet lukken, dan val ik onder de klacht- en tuchtregeling van de RBCZ/TCZ. Ik ben aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.